نو عروس آل عصمت علیهم السلام

 نوعروس آل عصمت علیهم السلام

 

مادر خورشید عالم ، همسر بدرالبدور

 مَظهر نور الهی ، مُظهر اللهُ نور

 

 مادر مهدیّ زهرا ، عرش حق را قائمه

نو عروس آل عصمت نور چشم فاطمه

 

حضرت خاتون ، ملیکه ، نرجس آل رسول

مادر طاوس جنّت ، عشق زهرای بتول

 

 نرجس بی رجس عالم عروة الوثقاى دین

 نرگس بی مثل و مانند امیر المؤمنين

 

 از ازل همتا ندارد این گل یکتای حق

 زینت دامان او شد نور بی همتای حق

 

 گنج بی پایان عصمت ، دُرّ ایمان را صدف

 دلبر دردانه ی زهرا و سلطان نجف

 

 آنکه مریم پیش او باید یقین زانو زند

 خاک راهش را مَلَک با مژّه اش جارو زند

 

خاک پایش طوطیای چشم حوران بهشت

 اوست تنها غنچۀ دُردانۀ عصمت سرشت

 

 حور و غِلمان بهشتی ، جیره خوار درگهش

حضرت جبریل می¬روبد غبار درگهش

 

 او یقینا چشمۀ بی انتهای عصمت است

 اوست قرآنی که جایش در نهاد عترت است

 

نرجس زهرا یقینا انعکاس زینب است

 ذوالفقار مرتضی و پادشاه مکتب است

 

 حضرت نرجس بر این عالم امامت میکند

 امر او را حضرت مهدی اطاعت میکند

 

 انتخاب حضرت حقّ است این بانوی پاک

 نور مهدی گشته از نور وجودش تابناک

 

بوسه بر دستش زند مهدی یقین هر صبح و شام

 می زند زانو به پیش حضرتش با احترام

 

 بر در این خانه باید عرشیان زانو زنند

 ما سوی اللَّه جمله باید دم از این بانو زنند

 

 گر ملیک مُلک حق حکم ظهور امضا کند

قفل غیبت را فقط با یک اشاره وا کند

 

 مادر باران اگر فرمان دهد بر ابرها

 می دهد پایان به درد و غصّه ها و صبرها