سلامِ حضرت مریم ، سلامِ حضرت حوا ، احمد ایرانی نسب

سروده ی شاعر ولائی : 

  احمد ایرانی نسب _ ساری

سلام‌ِ حضرت مریم، سلامِ حضرت حوا

سلامِ حضرت آسیه و خدیجه‌ی کبری

به قدر قطره‌ی باران و قطره‌ی قطره‌ی دریا

سلام عالمیان بر عروس حضرت زهرا

 

عروس فاطمه و بوتراب، حضرت نرجس🌸

 

چگونه مدح کنم مادر امام زمان را

هزار بار بشويم به عطر و مشک دهان را

مگر بیان کنم این آسمان فوق بیان را

که نام حضرت نرجس بهار کرده خزان را

 

به قلب شبزده ها آفتاب، حضرت نرجس🌸

 

تویی ملیکه‌ی عالم که عشق شد هنر تو

شکوفه‌های بهشتی‌ست تاج روی سر تو

کریمه ای و خلایق گدای پشت در تو

عفیفه ای و همیشه خداست در نظر تو

 

به لطف توست دعا مستجاب، حضرت نرجس🌸

 

تویی که بانوی صبر و عفاف و حجب و حیایی

تویی که آیه‌ی ‌حقی، تویی که روح دعایی

تو مادری و همیشه به فکر عزت مایی

تویی که راهنمای مسیرِ سمت خدایی

 

به پرسش دل شیعه، جواب حضرت نرجس🌸

 

تویی که مادر باران شدی و علت رحمت

امید پنجره ها رفته پشت پرده‌ی غیبت

تویی که نور دمیدی به ما در این شب ظلمت

ز دامن تو شکوفا شده شکوفه‌ی امت

 

و بر نگین ولایت رکاب، حضرت نرجس🌸