میراث دار فاطمه علیها السلام ، محسن ناصحی

استاد : محسن ناصحی

وقتی که در دنیا ستم  مرسوم باشد 

وقتی عدالت گنگ و نامفهوم باشد 

 

وقتی ظهور از چشم‌  مردم  دور  مانده 

وقتی  نفس آلوده  و  ‌ مسموم  باشد 

 

وقتی کسی چشم انتظاری را بلـد  نیست

 وقتی بشر از عاشقی  محروم  باشد 

 

حق می دهم در خانۀ تاریخ  ،  یک  زن

 آوازه اش  پنهان   و   نامعلوم   باشد 

 

حق می دهم چونانکه  زهرا  بود مظلوم 

میراث دار   فاطمه  ،  مظلوم   باشد 

 

اما خدا می خواست از میراث مریم

 نام   زنی  در  دفترش  مرقوم  باشد 

 

اما  خدا  می خواست از  زن‌های تاریخ

با نام نرجس ، دفترش مختوم باشد 

 

زهرا عروسش را  خودش  بر  می¬گزیند 

حتی اگر  شهزاده ای  از  روم  باشد 

 

باید  به  چشم   حضرت  زهرا  بیاید 

در خانۀ حیدر چنین‌  مرسوم  باشد 

 

تأثیر یُذهب ، عنکمُ الرجس است  و  قطعاً 

نرجس زنی پاکیزه و  معصوم  باشد 

 

اوصاف او را در کُتب  کمتر  نوشتند 

تاریخ    باید    تا    ابد  محکوم  باشد 

 

فرزند او - موعود - پنهان مانده ،   باید 

او نیز چون فرزند خود مکتوم باشد 

 

فرزند   او  یک  روز می آید  سرانجام 

روی   لبش  آن   روز  یا   قیّوم  باشد 

 

آن روز ،  آری  دوستانش  شادمانند

آن روز ، آری دشمنش مغموم باشد