نرگس روایتی ست ز عطر بهار تو ، مسعود یوسف پور

نرگس، روایتی‌ست ز عطر بهار تو

مریم، گلی‌ست حاکی از ایل و تبار تو

 

تعبیر خواب هیچ‌کس این‌قدر خوب نیست

ای «سُرَّ مَن رَءا»یِ خدا بی‌قرار تو

 

ای شاهزاده! در تب و تاب چه یوسفی

افتاده سمت برده‌فروشان گذار تو؟

 

مستوره‌ای که روی تو را صبحِ رُم ندید

خورشید سامره‌ست به گِردِ مدار تو

 

پنهان شده‌ست سرّ تو چون ماه در مُحاق

ای آسمان نشانِ دل رازدارِ تو

 

دنیا دلش خوش است، اگر بغض اجازه داد

یک صبح جمعه ندبه بخواند کنار تو

 

کم زائر آمده‌ست... دلت خواست بیشتر،

مثل مزار فاطمه باشد مزار تو

 

مسعود یوسف پور