نذر مادر ، نوید پور مرادی

سرودۀ : شاعر ولائی و خوش قریحه 

آقای نوید پورمرادی از قم

لطف مادرها رسیده چون به نوكر بيشتر

غالباً هم می خورد اين خانه ها، در، بيشتر

 

هر كه بامش بيش برفش بيش، اما رزق من

مى شود با وُسع كم، چندين برابر، بيشتر

 

حضرت صديقه از  او  خواستگارى  كرده  است

پس لياقت داشت از هر شخص ديگر، بيشتر

 

 

اواسيرى رفته باپاى خودش,چون دوست داشت

خانۀ اين شاه را ، از  كاخ  قيصر ، بيشتر

 

حاصل  كار   تمام  انبيا    و    اوليا

روى زانو، روى دستش رفته  منبر،  بيشتر

 

لحظۀ     تكبيرة الاحرام   با     ياد     پسر

گفته  چندين  مرتبه ، الله اكبر  ، بيشتر

 

از شلوغىّ ملائك محضر  قنداقه   است

دور اين گهواره می ريزد  اگر،  پر،  بيشتر

 

حس اين  فرزند  و  مادر  را  ميان  آيه ها

ديده ام در سورۀ ياسين  و  كوثر  بيشتر

 

سامرا جاى تشرّف هاست، چون آقاى ما

مادرى هست و ، به مادر ميزند سر، بيشتر

 

مسجد سهله به صحن حضرت نرجس  رسيد

عشق، آنجا مى شود با اسم مادر ، بيشتر

 

جمكران هم نذر اين مادر پياده  ميروند

از   كنار  دختر  موسى بن جعفر،  بيشتر

 

حرف از فرزند و مادر مى شود  در  روضه ها

مى روم سمت رباب و سمت  اصغر،  بيشتر