فخر عالم ، امِ باران، نرجس والامقام ، اکبر افشار زاده

سرودۀ : شاعر اهل بیت علیهم السلام 

              آقای اکبر افشار زاده ( افشار ) 

                           از اصفهان  

 

 

فخر عالم ، امِ باران،  نرجس والامقام  

 

هست جزو بهترینان ، نرجس والامقام  

 

در درون کاخ قیصر حال مطلوبی نداشت  

داشت آنجا حُزن دوران ، نرجس والا مقام 

 

دید در رؤیا که مریم همره زهرا رسید 

تا دهندش نیک عنوان ، نرجس والا مقام 

 

فخر زنهای دو عالم تا پسندید این عروس 

گشت آندم شاد و خندان ، نرجس والا مقام 

 

او که از اولاد قیصر بود در رُم آن زمان 

گشت سر ، از شاه و خاقان ، نرجس والامقام  

 

خطبۀعقدی چو پیغمبر برایش خواند ، گشت 

خرم و خندان و شادان ، نرجس والامقام 

 

او که از نسل حواریون عیسی بوده است  

شد ز جان و دل مسلمان ، نرجس والامقام  

 

تا که در بغداد از خیل کنیزان شد جدا 

روزگارش یافت سامان ، نرجس والامقام  

 

تا بیاموزد  اصول دین حق را ، ابتدا  

با حکیمه بست پیمان ، نرجس والامقام  

 

حمل او از ابتدا پیدا نشد چون مادرِ  

حضرت موسی بن عمران ، نرجس والا مقام 

 

از ولی حق چو با عشقش پرستاری نمود  

مادری ارزنده شد آن نرجس والامقام 

 

بوسه زد بر دست مادر ، حجت حق ، با سلام  

چونکه مادر بود از جان ، نرجس والامقام 

 

بس که (افشار)  از خدا خواهد ظهور مهدیش 

از برایش خواهد امکان نرجس والا مقام