انتخاب حضرت زهرا علیها السلام ، اسدالله امینی

سرودۀ : شاعر با اخلاص و ولائی 

آقای اسدالله امینی 

از اصفهان 

🌸انتخاب حضرت زهرا علیها السلام 🌸

 

نرجس توئی که گوهر پاک حقیقتی  

اسطورۀ کمال و جمال و شرافتی  

 

جنت گرفته نور ز روی جمال تو  

خورشید تابناک جهان هدایتی  

 

کفو امام و ، مادر قائم توئی به حق  

کانون مهر و بخشش و بذل و عنایتی 

 

ای انتخاب حضرت زهرا ، معین خلق 

در عالم وجود تو بانوی عصمتی 

 

وصفت بس است مادر مهدی شدن تو را 

سرچشمۀ فضائل و دیوانِ وحدتی  

 

فرزند تو است منجی عالم در این جهان  

الحق تویی که منبع جودو سخاوتی  

 

در زهد و در تهجّد و در علم و در کمال  

بی شک تویی که مظهر حلم و درایتی  

 

در خانۀ تو خیل ملک دارد افتخار  

باشند خادمت که بگیرند خلعتی  

 

راهِ ورود خیل ملک خانۀ تو شد  

باشد برای صاحب این در حکایتی  

 

عرفان و عشق و بندگی و قرب بر خدا  

با تو است ای کریمه ، که دریای رحمتی 

 

من ناتوان از آنکه بگویم ز وصف تو 

تو در مقام ،مادرِ ختم ولایتی  

 

دارد امیدِ لطف (امینی) زدرگهش 

شاید بر او شود زکرامت عنایتی