نام پدربزرگ

شیخ صدوق با سلسله اسنادش از بِشر نخّاس نقل کرده که حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام نسب خودش را این گونه بیان کرد:
من ملکه دختر یشوعا، فرزند قیصر پادشاه روم هستم، مادرم نیز از تبار « شمعون » وصی حضرت عیسی علیه السلام می‌باشد. [۱]
هنگامی که خدا خواست حضرت عیسی علیه السلام را به آسمان ببرد، به او فرمان داد که نور، حکمت و علم کتاب را به « شمعون بن حَمّون صفا » تعلیم کند و او را جانشین خود در میان اهل ایمان قرار دهد. [۲]
شمعون پسر عمۀ حضرت مریم علیهاالسلام بود. [۳]
در انجیل به هنگام شمارش رسولان دوازده گانه آمده است:
اول «شمعون » معروف به «پطرس ». [۴]
مفسّران انجیل اتّفاق نظر دارند که نام پطرس، « شمعون » می‌باشد. [۵]
----------
[۱]: . کمال الدین، ج۲، ص ۴۲۰.
[۲]: . همان، ج۱، ص ۲۲۵.
[۳]: . بحارالانوار، ج ۲۵، ص ۱۸۶.

[۴]: . عهد جدید، انجیل متّی، فصل دهم، فرازهای ۸-۲.
[۵]: . قاموس کتاب مقدّس، ص ۲۲۰.