سیمای حضرت نرجس خاتون علیها السلام در منابع مختلف

سیمای حضرت نرجس خاتون علیها السلام در منابع مختلف
به قلم : استاد محقق و نامدار آقای علی اکبر مهدی پور
در غالب منابع تاریخی ، رجالی ، تراجم و سیره از حضرت نرجس خاتون  سخن به میان آمده است ، استقصای آنها امکان پذیر نمیباشد ، در این جا فقط به تعدادی از آنها اشاره میکنیم :
1) حضرت نرجس  در کتب تفسیری
1: تفسیر البرهان ، تألیف : سید هاشم بحرانی ، متوفای 1107 ق ، ج 7 ، ص 318 -316.
2: تفسیر نورالثقلین ، تألیف : عبد علی بن جمعه حویزی ، متوفای 1112 ق ، ج 4، ص 110 ، ح 13.
2) حضرت نرجس  در منابع حدیثی
3: اثبات الوصیه ، تألیف : علی بن حسین مسعودی ، متوفای 346 ق ، ص 222-218 .
4: اثبات الهداة ، تألیف : شیخ حرّ عاملی ، متوفای 1104 ق ، ج 3 ، ص 511-506، ح 338-315.
5: اکمال الدین ، تألیف : شیخ صدوق ، متوفای 381 ق ، ص 434-417 ، باب 41 و 42 .
6: بحارالانوار ، تألیف : علامه محمدباقر مجلسی ، متوفای 1110 ق ، ج 51 ، ص 28-2 .
7 : دلائل الامامة ، تألیف : محمد بن جریر طبری ، قرن پنجم ، ص 501 – 489 .
8 : الغیبة ، تألیف : شیخ طوسی ، متوفای 460 ق ، ص 251 -229 .
9 : کشف الحق ، تألیف : میر محمدصادق خاتون آبادی ، متوفای 1272 ق ، ص 34-15 و ص 149 ، ح 1 ، 2 و 22 .
10 : کفایة المهتدی ، تألیف : محمد بن محمد میرلوحی ، متوفای حدود 1060 ق ، ص 556 – 535 ، ح 31- 28.
11 : مختصر کفایة المهتدی ، تعریب : سید یاسین موسوی – معاصر ، ص 123-107 ، ح 31 – 28.
12 : گزیدۀ کفایة المهتدی ، تألیف: میرلوحی ، ص 154 – 133 ، ح 31 – 28 .
3) حضرت نرجس  در منابع سیره ، تاریخ ، فضائل و مناقب
13: الائمّة الاثنا عشر ، تألیف : شمس الدین محمد بن طولون ، متوفای 953 ق ، ص 117 .
14 : الارشاد ، تألیف : شیخ مفید ، متوفای 413 ق ، ج 2 ، ص 339 .
15 : إعلام الوری ، تألیف : امین الاسلام طبرسی ، متوفای 548 ق ، ج2 ، ص 217 – 214 .
16 : اعیان الشیعه ، تألیف : سید محسن امین عاملی ، متوفای 1371 ق ، ج 2 ، ص 46 -44.
17: اعیان النساء ، تألیف : شیخ محمدرضا حکیمی ، متوفای 1412 ق ، ص 610 – 605 .
18: الانوارالبهیة ، تألیف : شیخ عباس قمی ، متوفای 1359 ق ، ص 340 – 335 .
19 : تاریخ حبیب السّیر ، تألیف : خواندمیر ، متوفای 942 ق ، ج2 ، ص 100 .
20 : شجرة الولی ، تألیف : سید هاشم بحرانی ، متوفای 1107 ق ، ص 41 -31 .
21 : التّتمّة فی تواریخ الائمّة ، تألیف : سید تاج الدین عاملی ، قرن 11 ، ص 148 -146 .
22 : تحفة الابرار ، تألیف : عمادالدین طبری ، قرن هشتم ، ص 179 .
23 : تذکرة الخواص ، تألیف : سبط بن جوزی ، متوفای 654 ق ، ج2 ، ص 511 .
24 : تواریخ النبی و الآل ، تألیف : شیخ محمدتقی تستری ، متوفای 1415 ق، ص 98 -95 .
25 : الثاقب فی المناقب ، تألیف : عمادالدین ، ابن حمزة ، قرن ششم ، ص 52 و 203-201 ، ح 178 .
26 : حلیة الابرار ، تألیف : سید هاشم بحرانی ، متوفای 1107 ق، ج 5 ، ص 186-141 .
27 : الخرائج و الجرائح ، تألیف : قطب الدین راوندی ، متوفای 573 ق ، ج 1 ، ص 456 -455 .
28 : روضة الواعظین ، تألیف : محمد بن فتّال نیشابوری ، متوفای 508 ق ، ج2 ، ص 11- 3.
29 : ریاحین الشّریعه ، تألیف : شیخ ذبیح الله محلاتی ، متوفای 1406 ق، ج3 ، ص 32 – 25 .
30 : زنان قهرمان ، تألیف : دکتر احمد بهشتی ، معاصر ، ج 1 ، ص 258 -250 .
31 : سفینة البحار ، تألیف : شیخ عباس قمی ، متوفای 1359ق ، ج4 ، ص 488 .
32 : شیعه در منابع اهل سنّت ، تألیف : احمد باقریان ، معاصر ، ص 484-483.
33 : الصّراط المستقیم ، تألیف : شیخ زین الدین نباطی بیاضی ، متوفای 877 ق ، ج2 ،ص 209 .
34 : فرائد السمطین ، تألیف : ابراهیم بن محمد جوینی حموینی ، متوفای 722 ق ، ج2 ،ص 337 ، ح 590 .
35 : الفصول المهمّة ، تألیف : ابن صباغ مالکی ، متوفای 855 ق ، ص 299 .
36 : قادتنا ، تألیف : آیت الله سید محمد هادی میلانی ، متوفای 1395ق ، ج7 ، ص 216 – 204 .
37 : کشف الغمّة ، تألیف : علی بن عیسی اربلی ، متوفای 693 ق ، ج3 ، ص 293 .
38 : ماثر الکبراء ، تألیف: شیخ ذبیح الله محلاتی ، متوفای 1406 ق، ج1 ، ص 234 -217 .
39 : مدینة المعاجز ، تألیف : سید هاشم بحرانی ، متوفای 1107 ق، ج8، ص 42 – 5 .
40 : مستدرک سفینة البحار ، تألیف : شیخ علی نمازی ، متوفای 1405 ق، ج 10 ، ص 24 .
41 : معجم احادیث الامام المهدی ، تألیف : جمعی از محققان ، ج 6 ، ص 233 -205.
42 : المعجم الموضوعی لاحادیث الامام المهدی ، تألیف : شیخ علی کورانی ، معاصر، ص 781 -772 .
43 : منتخب الاثر ، تألیف : آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی ، متوفای 1443ق ، ج 2 ، ص 416 -369 .
44 : منتخب الانوار المضیئة ، تألیف : بهاء الدین نیلی نجفی، قرن هشتم ، ص 121 – 104 .
45 :الهدایة الکبری ، تألیف : حسن بن حمدان خصیبی ، متوفای 334 ق ، ص 357 -354 .
46 : ینابیع المودّة ، تألیف : سلیمان بن ابراهیم قندوزی ، متوفای 1294 ق ، ج3 ، ص 171 ، 215، 305 -302 ، 328 و 392. ( چاپ اسوه ) .
4 ) حضرت نرجس در کتب انساب
47 :عمدة الطّالب ، تألیف : ابن مهنّا ، متوفای 828 ق ، ص 199.
48 : المجدی ، تألیف : نجم الدین علوی ، قرن پنجم ، ص 130.
5) حضرت نرجس در کتب رجالی
49 : تنقیح المقال ، تألیف : حاج شیخ عبدالله مامقانی ، متوفای 1351 ق ، ج3، فصل نساء ، ص 76، (چاپ سنگی).
50 : الرجال ، تألیف : ابوالعباس احمد بن علی نجاشی ، متوفای 450 ق، ص 347 ، رقم 938 .
6 ) حضرت نرجس در کتب لغت
51 : فرهنگ فارسی ، تألیف : دکتر محمد معین ، متوفای 1350ش، ج 6 ، ص 2114 .
52 : لغتنامه ، تألیف : علی اکبر دهخدا ، متوفای 1334ش ، حرف ن ، ص 420 .
7 ) حضرت نرجس در دائرة المعارف
53 :دائرة المعارف تشیّع ، ج 16 ، ص 90-89 .
8) حضرت نرجس در آثار نگارنده
54 : او خواهد آمد
55 : چهل حدیث از غیبت فضل بن شاذان ، ص 55-51 .
56 : چهل حدیث پیرامون نور یزدان ، ص 57- 9 .
57 : چهل حدیث پیرامون یوسف زهرا ، ص 35 ، 45.
58 : مدفونین سامراء .