نام تو مشکل گشا ، خانم سمیرا یکه تاز

سرودۀ : شاعرۀ دلدادۀ اهل البیت علیهم السلام  

خانم سمیرا یکه تاز  

از مامونیه ، استان مرکزی 

نام تو مشکل گشا 

گر چه از شَهرَت به تنهایی گذشتی بی قرار 

بوی گلها می کشاندَت رو به سوی این  دیار 

 

تاج  شاهی  را  سپردی  بر  نگاه  دیگران 

تاج گل  را  می گذارد  بر  سرت پروردگار 

 

واژه ها را می شمارم جمله ها بی طاقت اند 

پس کی از مرز سپیده می رسد خندان بهار؟ 

 

ماه نو   از دست  تو  تابیده یک  روز  بلند 

مادر صبر  و  سکوت  و  اقتدار   و   انتظار 

 

پا  به  پایت  کوچه ها را می گذارم  زیر پا 

جای    پای  مادری   دنبال  رد  پای   یار 

 

تو زلال لحظه هایی  ندبه ها  را  دیده¬ای 

خرده های آینه  در  گریه های  بی شمار 

 

باغبان غنچه ی دردانه ی دشت  بهشت 

سیب سرخ  آورده ای تا که  بماند یادگار 

 

نام تو مشکل گشا و چادرت  چتر  نجات 

نرگس چشمت ستاره در شبی دنباله دار