چارهٔ کار شیعیان ، روح الله فروتن

سرودۀ : شاعر و مداح دلسوخته ولائی  و فاضل گرانقدر

 آقای روح الله فروتن

 از اصفهان

 

🌸  چارۀ کار شیعیان 🌸

 

ای مادر نور، ماه   افلاک

ای عزت  و آبروی  این  خاک

 

ای بانوی عرش،گوهر پاک

ای شان تو  فوقِ  فوق  ادراک 

 

ای ذکر تو  زینت المجالس

ای  سیدۀ  جلیله ،  نرجس

 

تا دستِ دلت به یار دادی

گویم  به تو ای عروس هادی

 

پا در حرم حسن نهادی

الحق   که تو قبلۀ  مرادی 

 

با  دست  شما  تمام   اوقات

بر ما  برسد  جمیع   خیرات

 

با تو دلِ سرفراز دارم

من دست پُرِ  از نیاز دارم 

 

با مهر تو امتیاز دارم 

چون بانوی  چاره  ساز  دارم 

 

تو چارۀ  کار شیعیانی

تو  مادر صاحب الزمانی

 

ممدوحۀ ربِّ مَشرقَینی

تو مادر  وارث حسینی

 

بر نور خدا تو نور عینی

تو   پشت  و پناه عالمینی 

 

هم خوبی و هم شرافت از تو

هم  دفع  بلا  و  آفت   از  تو

 

ای مرقد تو پناه یاران

ای شافعۀ گناهکاران

 

ای اوج نیازِ حق مداران

ای مادر  مهربانِ  باران 

 

لطفی کن و اهل طاعتم  کن

یاسیّدتی  شفاعتم    کن

 

ای مادر بیقرارِ مهدی

ای در همه  جا کنار  مهدی

 

ای نرگس گلعذارِ مهدی

خورده  گره ای  به کار مهدی

 

با اذن خدا  به  دستِ   زهرا

وا  کن گرۀ ظهورِ  او را