افتخار نسل شمعون ، مصطفی جلیلی نژاد

سروده ی شاعر گرامی :

مصطفی جلیلی نژاد - مشهد

 

چه عزتیست ز نامت کلام موزون را

که با دعای تو شاعر گرفته مضمون را...

 

تو گنج وادی رومی دلیل آن این است

که در وجود تو حق داده دُرِّ مکنون را

 

ملیکه ای که ز بطن تو منجی آمده است...

به افتخار رساندی تو نسل شمعون را...

 

برای آمدن تو به خانه ی موعود....

رسانده شوق وصالت حکیمه خاتون را....

 

به صبح روز قیامت ز لطف مادری ات...

به ازدحام ببینی تو خلق مدیون را....

 

تو مادر پسری گشته ای که آمدنش...

به عدل و داد رساند جهانِ مفتون را....

 

دعا کنید ببینم به حق داغ علی

گرفته حق خود و انتقام آن خون را....

 

دعا کنید ببینم طلوع صبح ظهور

کِشَد ز خاک و زند سیلی آن دو ملعون را.....