اوّلین مالک نرجس خاتون بعد از خریداری

اینکه اوّلین مالک نرجس خاتون چه کسی بوده است سه نظریه وجود دارد:

1. اینکه حضرت نرجس خاتون در ملک امام هادی علیه السلام داخل شد و سپس آن حضرت او را به ازدواج فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام در آورد. روایاتی هم به این موضوع اشاره دارد.(1)

2. آنکه مالک او از خانواده امام، حکیمه دختر امام هادی علیه السلام بوده است. از ظاهر برخی روایات دیگر استفاده می شود.(2) زیرا حضرت هادی علیه السلام به خواهرش فرمود: «نرجس را به سوی فرزندم بفرست...»

3. بین این دو قول مجمع شود به اینکه در ابتدا امام هادی علیه السلام کسی را فرستاده تا نرجس خاتون را برای او بخرد و بعد از خرید به خواهرش بخشیده است. و این احتمال به جهت جمع بین روایات ترجیح دارد.(3)

*******

1- بحارالانوار، ج 51.
2- کمال الدین، ص 426، 427.
3- موعودشناسی، ص 201.

 

منبع: اولين هاي مهدويت محمد خامه یار