نماز حاجت و توسل به مادر امام زمان

دو رکعت نماز حاجت بخوانید بعد 313 مرتبه صلوات بفرستید و یک بار سوره مبارکه انا فتحنا را قرائت کنید و ثواب انرا به حضرت نرجس خاتون مادر گرامی حضرت امام زمان (عج) هدیه کنید انشا الله حاجتتان روا می شود.

 

منبع: از کتاب مجموعه اذكار و ادعيه واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان