مدفن

حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام در سامرا، در خانۀ امام هادی علیه السلام در کنار مضجع منوّر و قبر مطهّر امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام به خاک سپرده شد.
در داخل ضریح مقدس عسکریین علیهماالسلام قبر مطهر حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام و قبر مطهر مادر امام عسکری علیه السلام نیز قرار دارد.
در طول قرن‌ها روی قبر مطهّر حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام لوحی بود که در آن نوشته شده بود:
هذا قبر امّ محمّد ؛ این قبر جناب «‌ام محمّد » یعنی حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام می‌باشد. [۱]

----------
[۱]: . همان.