نسب گرامی

فضل بن شاذان از محمد بن عبدالجبار روایت کرده، هنگامی که امام حسن عسکری علیه السلام وصی و جانشین خودش را معرفی نمود، پرسیدم مادرش کیست؟ فرمود:
من ابنة ابنِ قَيْصَرَ مَلَكِ الرُّوم ِ، ألا إنه سَيُولَدُ وَ يَغيبُ عَنِ النّاسِ غَيبةً طَويلَةً ثمَّ يَظهَرُ ؛ از دختر پسر قیصر، پادشاه روم، آگاه باش
که در آینده ای نزدیک متولد می‌شود، مدتی بس طولانی غائب می‌شود، سپس ظاهر می‌شود. [۱]
----------
[۱]: . کفایة المهتدی، ص ۵۳۵.